logo
Happy new year
Free
Free

Tin tức

Cải tiến trong khám sức khỏe ngoại viện

Cải tiến trong khám sức khỏe ngoại viện

Ngày 08:38, 18/03/2016

Khám sức khỏe định kỳ ở các Doanh nghiệp nhất là loại hình khám ngoại viện - Khám tại công ty khách hàng đang bị đánh giá là qua loa, chiếu lệ, đối phó.

Áp dụng công nghệ thông tin vào khám sức khỏe  định kỳ

Áp dụng công nghệ thông tin vào khám sức khỏe định kỳ

Ngày 15:35, 15/03/2016

Theo Bộ luật Lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, ít nhất một lần/năm. Ðối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại thì ít nhất sáu tháng/lần.

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 093 554 10 54